public sector

 

NÄRA VÅRD - INTRODUKTION

Text kommer…


unga kvinnors värn

Hur kan man visa något som inte får filmas? Unga kvinnors värn är en organisation som skyddar och stöttar utsatta unga kvinnor. På grund av de brott som kvinnorna blivit utsatta för (t.ex. våld i hemmet eller trafficking) lever de på hemlig ort och med skyddad identitet. Det här är vårt sätt att berätta deras historia, utan att avslöja dem.


Sjukdomar i rörelseorganen

Föreställ dig att du just fått diagnosen reumatism. Hur blir livet nu? En av Sveriges största patientorganisationer, Reumatikerförbundet, bad oss göra en film för att börja besvara den frågan. Trots det seriösa och tunga ämnet, föreslog vi att filmen skulle ha en lättsam ton. Vi ville att filmen skulle inge hopp i en situation där många känner sig oroliga.


Vindkraften växer

Teknikutveckling av vindkraftverk går mot allt större maskiner och högre torn. Att kunna bygga höga verk har visat sig vara av stor betydelse då vindkraftverken blir så mycket effektivare, produktionen och kostnaden minskar. Men höga byggnader har krav på sig att vara utrustade med hinderbelysning. Tillsammans med Sturm&Drang tittade vi närmare på om och hur vindkraftverk kommer påverka oss i framtiden. Eller vadå framtiden… flera höga verk finns ju redan. Och vi var uppe på dem och filmade!


Klimatsmart mat i VGR

Mat är ett av fyra fokusområden för Västra Götalandsregionens omställningen till ett klimatsmart samhälle. VGR gör nu en satsning för att utbilda och inspirera medarbetare till mer klimatsmart matproduktion och hantering i offentliga verksamheter. Tillsammans med Learnways gjorde vi en serie filmer med goda exempel från sjukhus, skolor, etc. Här är en av dem.


Omställning 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Tillsammans med Gullers Grupp och Västra Götalands Regionen ville vi visa att här i Västra Götaland befinner vi oss redan mitt i omställningen.


DOOR TO NEEDLE

Här kan vi skriva en Svensk text om projektet på Norrtäljes Sjukhus som heter Door to needle.