CSR & NGO PRODUCTIONS

 

Creating Circles of Prosperity

När IKEA Foundation hörde av sig och ville ha en företagspresentation - så gjorde vi en bok...


Power for a brighter future

I början av 2017 tändes ett ljus i mörkret långt ute i den Jordanska öknen. Tack vare ekonomiskt stöd från IKEA Foundation har UNHCR byggt en solenergifarm i anslutning till flyktinglägret Al-Azraq. Vi åkte till lägret i Al-Azraq och såg hur solenergin, i form av el och ljus, skapat arbetstillfällen, trygghet och hopp för de 50.000 syrier som bor i lägret.


UPS relief link - UNHCR Innovation i mauretanien

Efter jordbävningen i Haiti 2010 anpassades UPS Trackpad® package-tracking technology för att få struktur på hjälpdistributionen. Systemet förhindrade våld och kaos i samband med utdelning av mat och andra förnödenheter. Genom UPS Relief Link™ Program, har UPS och UNHCR Innovation utvecklat systemet som nu används i Etiopien och Mauritanien. Det har en positiv inverkan på människorna i lägren och det underlättar arbetet för UNHCRs personal. Vi besökte UNHCRs läger i Bassikonou i Mauritanien för att dokumentera hur det används.


humanitarian aid

IKEA Foundations fokus har alltid varit att finnas där för de mest sårbara barnen, främst i förebyggande syften, genom utbildning och hälsovård, men också genom katastrofhjälp när nöden är som störst.

Genom att låta en grupp barn ge sin syn på katastrofer och katastrofhjälp speglar vi IKEA Foundations humanitära grundsyn samtidigt som vi berättar hur de samverkar med hjälporganisationer som Rädda Barnen, UNICEF, Läkare utan gränser, m fl.


Amazonas väktare

De Brasilianska ursprungsfolken Yawanawa och Surui lever i amazonas djungel i delstaterna Acre och Rondonia, nära gränsen till Peru och Bolivia. Precis som många andra ursprungsbefolkningar står de inför svåra utmaningar. Genom stöd från IKEA Foundation har organisationen Forest Trends kunnat bidra till att stärka Yawanawa och Surui-folket, kulturellt, socialt och ekonomiskt. Tillsammans med Forest Trends och IKEA Foundation blev vi inbjudna att besöka de båda. Det resulterade i flera filmer. Detta är en av dem.


Safe water saves lives

Vattenfrågan är helt central när det gäller att ta sig ur extrem fattigdom. Med stöd av IKEA Foundation har Water.org gett milliontals människor i Bangladesh, Indien och Indonesien tillgång till vatten och sanitet. Vingaland åkte till Indonesien och såg hur detta gett människor möjlighet att ta sig ur fattigdom och stå bättre rustade inför klimatförändringarnas konsekvenser. En av water.org:s grundare, Matt Damon, är med i filmen. Inte som en skådespelare utan på riktigt.


Reach for Change - Call to Action: Africa

I ett unikt samarbete med Reach for Change besökte vi Tanzania, Rwanda och Ghana för att följa vad deras sociala entreprenörer gör ute på fältet. Entreprenörerna är verkligen drivna i sitt arbete att skapa en bättre framtid för barn och ungdomar genom sina projekt. Filmmaterialet har vi använt till många filmer och det har också utgjort grunden i ett arkiv hos beställaren. Syftet med den här filmen är att uppmana nya kandidater att söka till Reach for Change:s ‘inkubatorprogram’.


IWitness experience

IKEA-varuhusen gör årliga insamlingskampanjer. De insamlade medlen hanteras av IKEA Foundation. IWitness Experience är ett program som låter IKEA-anställda besöka projekt och platser som får stöd av IKEA Foundation genom deras olika samarbetspartners. På det här sättet får IKEA-medarbetare möjlighet att med egna ögon se hur insamlingsarbetet skapar bättre möjligheter för miljontals barn i världen. I stället för att flyga runt till avlägsna platser i världen valde vi att använda IKEA-medarbetarnas egna bilder för att göra filmen. Tack för att ni delade med er!