”Om vi fick möjlighet att uppleva riskbeteenden och dess konsekvenser, skulle vi då agera likadant som vi gör idag?” Den frågan har Skanska ställt sig i sin nya satsning på VR som verktyg för att skapa förändring och större trygghet på jobbet.

Tillsammans med VR & AR byrån OutHere och Skanska Sverige gjorde vi en film om satsningen "Step into safety" där känsla och upplevelse ska öka förståelsen för riskbeteenden på arbetsplatser.