"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Tillsammans med Sturm & Drang, Gullers Grupp och Västra Götalandsregionen ville vi visa att här i Västra Götaland kan vi det där med att ställa om.